محصولات > نرم افزار جامع خبرگزاری

نرم افزار جامع خبرگزاری

مقدمه:
 
دنیای امروز دنیای رسانه هاست و اهمیت و جایگاه رسانه ها در جهان امروز بر هیچکس پوشیده نیست و رخنه وسیع رسانه ها در تار و پود زندگی ، بشر را کاملا وابسته کرده است.
دنیای امروز برایند ارتباطات بیش از حد وسیع و گسترده میان انسانهای امروزی است که از مجراهای مختلف تامین می گردد.
از مهمترین انواع رسانه های امروزی رسانه های الکترونیک و سایبری است. در دنیای امروز سرعت انتقال و گستره توزیع اطلاعات و اخبار از اهمیت بالایی برخوردار است و لذا رسانه های سایبری نسبت به سایر رسانه های مکتوب از اهمیت بالایی برخوردار هستند و آینده رسانه ها در فضای سایبر تعریف شده است.

با توجه به دانش بنیان بودن فضای سایبر انتخاب ابزار مناسب نقش جدی در موفقیت رسانه ها دارد. پیچیدگی فنی ، تغییر سریع نیازها و روشها در فضای سایبر و مخاطرات فعالیت در این عرصه بر اهمیت ابزار مناسب افزوده است.

نرم افزار جامع خبری ایران سامانه محصول بیش از ۱۶ سال فعالیت متمرکز و تخصصی در حوزه رسانه های سایبری است و با شناخت دقیق نیازهای عرصه اطلاع رسانی مجازی و وتعامل ده ساله با اصحاب موفق ترین رسانه های کشور بوجود آمده است.

پوشش تمامی نیازهای عرصه اطلاع رسانی مجازی و ارایه راه حل جامع و کارآمدی و کاربر پسند بودن نرم افزار ، ظرفیت سرویس دهی بالا ، پیش بینی مخاطرات خدمت رسانی در فضای مجازی و امنیت بسیار بالا و قیمت مناسب از ویژگی های اساسی نرم افزار جامع خبری ایران سامانه است.
 
اعتماد بیش از ۳۰۰ رسانه خبری و خبرگزاری که عموما از موفق ترین ، موثرترین و پربازدید ترین رسانه های مجازی عرصه اطلاع رسانی کشور هستند گواه پیشرو بودن نرم افزار جامع خبری ایران سامانه می باشد و
بررسی رزومه ایران سامانه در یک نگاه  و مطالعه ویژگی های کلی محصول جامع خبری در سند "چرا ایران سامانه" گواه این مدعاست که: انتخاب ایران سامانه ، انتخاب قدرتمندترین است.