خدمات

میزبانی مجازی VPS

میزبانی مجازی VPS:


پلانها:

پلان
 مشخصات سخت افزاری
 پهنای باند ماهیانه
 قیمت (تومان)
 VPS1CPU: Intel Xeon 2.0 GHz (One Core)
RAM: 1GB
Storage 40 GB

 100 GB
 110,000


ویژگی ها:

۱. میزبانی در داخل ایران صورت می گیرد.تمامی خدمات میزبانی ارایه شده توسط ایران سامانه در داخل کشور و در دیتاسنترهای ایرانی صورت می گیرد.
۲. سرعت Uplink برابر با ۱۰۰ مگابیت در ثانیه است
۳. به ازای هر VPS یک IP تخصیص می یابد.
۴. ارتقای سخت افزاری بر اساس جدول زیر صورت می گیرد.

250,000 Rls/Month
Traffic per 100GB/Month
500,000 Rls/Month
CPU per 2.0 GHZ
600,000 Rls/Month
Storage per 40 GB
200,000 Rls/Month
RAM per 1GB

۵. هزینه راه اندازی : صد هزار تومان
۶. سقف تخصیص پهنای باند تا ۱ ترابایت می باشد.