خدمات

میزبانی اشتراک مکانی Co-location

میزبانی اشتراک مکانی Co-location:

در این نوع میزبانی تنها فضای رک و پهنای باند در اختیار شما قرار می گیرد و تهیه تجهیزات سخت افزاری همچون سرور بر عهده شما است.

ویژگی ها:

میزبانی در دیتاسنترهای داخلی صورت می گیرد.


تعرفه:

 نام پلان
 فضای رک
 پهنای باند
 سرعت لینک
 قیمت ماهانه (تومان)
 هزینه راه اندازی
 CO1 2 Unit
 400 GB
 100 Mb
۴۵۰۰۰۰
 ۱۰۰ هزار تومان
CO2
 2 Unit
2 TB
 100 Mb۹۰۰۰۰۰
 ۱۰۰ هزار تومان
CO3 2 Unit
3 TB
 100 Mb۱۲۰۰۰۰۰ ۱۰۰ هزار تومان
CO4 2 Unit
4 TB
 100 Mb۱۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰ هزار تومان
CO5 2 Unit
5 TB
 100 Mb۱۸۰۰۰۰۰ ۱۰۰ هزار تومان

۱. به ازای هر یک ترابایت پهنای باند مازاد مصرف ۳۰۰ هزارتومان محاسبه خواهد شد.
۲. به ازای هر ۲ یونیت فضای رک اضافی ۱۵۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
۳. پهنای باند مصرف نشده قابل انتقال به ماه بعدی نیست.
۴. هزینه راه اندازی شامل انتقال و نصب سخت افزاری سرور در فضای رک است و شامل راه اندازی نرم افزاری نمی باشد. هزینه راه اندازی نرم افزاری مجزاء محاسبه می گردد.