خدمات

میزبانی اختصاصی

میزبانی اختصاصی:


ویژگی ها:
 
تمامی خدمات میزبانی ارایه شده توسط ایران سامانه در داخل کشور و در دیتاسنترهای ایرانی صورت می گیرد.

پلانهای میزبانی:

پلانهای D1 , D2 , D3 , D5 , D6  در حال حاضر ارائه نمی شود.

 پلان
 مشخصات سخت افزاری
 پهنای باند ماهیانه
 قیمت ماهانه
 D1
CPU Core i7 2600 - 8 Core 3.4 GHZ 8MB Cache
RAM: 16GB
Hard disk: 1000 GB SATA Raid 5 (HP P410 512MB cache Raid controller)
1 IP
 400 GB
 ۵۵۰۰۰۰ تومان
 D2
HP DL380 G7
CPU: Dual Xeon 5660
RAM: 8GB
Hard disk: 2 × 146GB SAS 6G 15K Raid 1
2 IP
 1 TB
۹۵۰۰۰۰ تومان
 D3
HP DL380 G7
CPU: Dual Xeon 5660
RAM: 32 GB
Hard disk: 2 × 146GB SAS 6G 15K Raid 1
3 × 300GB SAS 6G 15K Raid 5
5 IP
 3 TB
 ۱۵۵۰۰۰۰ تومان
D4Supermicro
CPU: Xeon E5-2620 (6 core 2.0GHZ)
RAM: 16 GB
Hard disk: 3 x 1TB SATA Raid 5
HP P410 Raid controller 512 MB cache
400 GB۶۰۰۰۰۰ تومان
D5

Supermicro
CPU: Dual Xeon E5-2620 (6 core 2.0 GHZ)
RAM: 32 GB
Hard disk: 3 x 128 GB SSD Raid 5
HP P410 Raid controller 512 MB cache
400 GB
۹۰۰۰۰۰ تومان
D6Supermicro
CPU: Dual Xeon E5-2630 V2 (6 core 2.6 GHZ)
RAM: 32 GB
Hard disk: 4 x 128 GB SSD Raid 5
HP P410 Raid controller 512 MB cache
3 TB
۱۵۵۰۰۰۰ تومان
D7HP DL380 G8
CPU: Dual Xeon E5-2630 V2 (2 x 6 core 2.6GHZ)
RAM: 32 GB
Hard disk: 3 × 300GB SAS 6G 10K Raid 5
HP P420i 1GB Raid controller
5 IP

3TB
۲۲۵۰۰۰۰ تومان

به ازای هر ترابایت پهنای باند مصرف شده فراتر از سقف معین ، ۳۰۰ هزار تومان محاسبه خواهد گردید.

میزان Up-time مورد گارانتی ۹۹ درصد است.