دعوت به همکاری

فرم ثبت درخواست همکاری

فرم ثبت درخواست همکاری:

شما می توانید علاوه بر فرم ذیل رزومه خود را به آدرس ایمیل jobs@iransamaneh.com ارسال بفرمایید .

محل سکونت حتما استان تهران باشد
مثال: 1360/01/01
ریال
سال
فایل رزومه