چرا ایران سامانه

ظرفیت بالای نرم افزار

ظرفیت بالای نرم افزار:
 
از مهمترین ویژگی های هر محصول نرم افزاری که باید مورد دقت قرار بگیرد ظرفیت قابل تحمل نرم افزار و همچنین میزان مصرف منابع سخت افزاری به ازای هر بازدید است.
ظرفیت پردازشگر ، حجم حافظه ، سرعت دور دیسک سخت، منابع سخت افزاری هستند که با توجه به قدرت سرور میزبانی و هزینه انجام شده برای اجاره یا خرید فضای میزبانی، ظرفیتی مشخص و محدود است.
هر بازدید یک بیننده، بطور متوسط بخشی از این منابع سرور میزبانی را مصرف می کند.
حداکثر تعداد بازدید قابل تحمل یک نرم افزار تا سطحی که بدلیل پایان یافتن منابع سرور میزبانی ، سرور از پایداری خارج نشود را ظرفیت قابل تحمل نرم افزار می نامند.

هر چه نرم افزار بهینه شده باشد و به ازای هر بازدید منابع کمتری از سرور را مصرف نماید ظرفیت بالاتری دارد و هزینه مورد نیاز میزبانی از جهت سخت افزاری بسیار کاهش می یابد.

عموما با افزایش بازدید یک وب سایت و فراتر رفتن مصرف منابع سرور توسط نرم افزار نیاز به تغییر از میزبانی اشتراکی به اختصاصی است که باعث افزایش  جدی هزینه های مستمر میزبانی سایت می گردد.

همچنین ظرفیت قابل تحمل نرم افزار رابطه مستقیم با سرعت باز شدن صفحات سایت دارد و حجم صفحات سایت تنها عامل در سریعتر باز شدن سایت نیست ، هر چه ظرفیت  نرم افزار بالاتر باشد سرعت صفحات بدلیل کمتر مصرف شدن منابع سرور سریع تر است.

تاثیر دیگر ظرفیت نرم افزار بر پایداری سایت است ، عموما سایت ها در مقاطعی با پیک های ناگهانی مواجه هستند. در این پیک ها نرم افزار و سرور میزبان با افزایش ناگهانی بازدید در مقطع زمانی کوتاه مواجه می شوند که در صورت بهینه بودن نرم افزار، در این مقاطع سرویس دهی دچار ناپایداری نخواهد شد.

از دید امنیتی نیز ظرفیت نرم افزار موضوعی مهم ارزیابی می گردد. سایت های با مصرف منابع بالای سرور میزبانی از لحاظ حملات منع سرویس DDOS  بسیار آسیب پذیر خواهند بود.
در حملات منع سرویس تیم حمله کننده بصورت مصنوعی نسبت به افزایش بازدید های همزمان  تا حد فراتر از توان و ظرفیت نرم افزار سایت می کند تا سرویس دهی دچار ناپایداری و درنهایت متوقف گردد.

حال سوال اساسی اینجاست:
شما با انتخاب نرم افزار جامع ایران سامانه حداکثر تا چه آمار بازدید روزانه ای را می توانید با سرور اشتراکی داشته باشید و بعد از چه آمار بازدیدی باید اقدام به ارتقاء به سرور اختصاصی کنید؟
حداکثر بازدید قابل تحمل بر روی سرور اختصاصی با مشخصات متوسط چقدر است؟
و سوال آخر اینکه آیا نرم افزار قابلیت توسعه ظرفیت یا (scalability)  دارد؟

 

نوع سرور

حداکثر بازدید

توضیحات

سرور اشتراکی

۲۵۰ هزار بازدید

۵۰ هزار بازدید صفحه نخست + ۲۰۰ هزار بازدید صفحات داخلی (۴ بازدید داخلی به ازای هر بازدید صفحه نخست بطور متوسط)

سرور اختصاصی (سخت افزار متوسط)

 ۴ میلیون بازدید

۸۰۰ هزار بازدید صفحه نخست + ۳.۲ میلیون بازدید صفحه داخلی
 (۴ بازدید داخلی به ازای هر بازدید صفحه نخست بطور متوسط)

ایران سامانه ظرفیت های اعلام شده را تضمین می کند و لازم به ذکر است اگر بازدید صفحه نخست شما به طور روزانه عددی بین ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار بازدید باشد شما در میان ۵۰  سایت اول ایران قراردارید.