چرا ایران سامانه

تجربه بازدیدهای بسیار بالا

تجربه بازدیدهای بسیار بالا:
 
ارایه اعداد ظرفیت نرم افزار بدون تجربه واقعی بازدیدهای بسیار بالا صرفا یک عدد است اما نمونه کارهای فراوانی در رزومه ایران سامانه وجود دارد که در حال حاضر جزء پربازدیدترین های ایران هستند و روزانه آمار بازدید بسیار بالایی را تجربه می کنند.
همچنین در مقاطع خاص در فضای رسانه ای کشور همچون انتخابات آمار بازدید تمامی سایت ها افزایش می‌یابد که این افزایش برای سایت های پربازدید موجود در رزومه ایران سامانه اعدادی میلیونی است.
در طی مدت فعالیت شرکت ایران سامانه ، محصولات ایران سامانه بطور واقعی بازدیدهای سنگین میلیونی را با بهترین سرعت و کیفیت سرویس دهی و با پایداری کامل تجربه کرده اند.