چرا ایران سامانه

کاربر پسندی ، سهولت و انعطاف

کاربر پسندی ، سهولت و انعطاف:
 
کاربر پسند بودن  هر محصول رایانه ای از جدی ترین معیارهای کیفیت بشمار می رود. کوتاهی مراحل و فرایندهای کاری و در دسترس بودن ابزار از مهمترین ویژگی های محصولات ایران سامانه می‌باشد.
ترکیب چند فرایند در یک فرایند و دادن حق انتخاب به کاربر بر سهولت و انعطاف استفاده از نرم افزار افزوده است. حجم پایین صفحات مدیریت و کمتر استفاده کردن از تصاویر و آیکون های گرافیکی جهت بارگذاری سریع تر صفحات و امکان استفاده از خطوط اینترنت با سرعت های پایین از دیگر مزیت های محصولات ایران سامانه می باشد.
یکنواختی در طراحی و پیاده سازی اجزای مختلف نرم افزار و تشابه رفتاری اجزاء مختلف در جهت قابل حدس بودن نحوه استفاده از نرم افزار توسط کاربر حتی بدون آموزش از برجستگی های اصلی محصولات ایران سامانه می باشد.
بگواهی عموم جامعه مشتریان ایران سامانه ، نرم افزار ایران سامانه با برخورداری از جامعیت و امکانات فراوان ، بسیار کاربر دوست بوده و استفاده از آن بسیار آسان می‌باشد.
همچنین ایجاد امکانات ویژه فراوان جهت قابل تنظیم بودن و مدیریت رفتار نرم افزار توسط مدیر سایت بدون مراجعه به تیم پشتیبانی فنی ایران سامانه از ویژگی های انعطاف بالای نرم افزار است.