چرا ایران سامانه

قیمت مناسب

قیمت مناسب:
 
یکی از دغدغه های اصلی سفارش دهندگان ، قیمت این سامانه ها است. سیاست ایران سامانه در تعیین قیمت ، کاهش هزینه های تولید با بهینه سازی فرایندهای تولید نرم افزار وتعداد  فروش بیشتر است. شفافیت در ارايه قیمت محصولات و خدمات وارایه و  اعلام جدول قیمت آنها در وب سایت ایران سامانه بدون ارزیابی توان مالی خریدار، از سیاست ها جاری ایران سامانه می‌باشد.
نداشتن هزینه های پنهان و اعلام نرخ تغییرات قیمت خدمات در قرارداد از دیگر سیاست های  فروش ایران سامانه می باشد.
هزینه پایین ارتقاء و نگهداری و همچنین بهینه بودن نرم افزار و هزینه پایین میزبانی ناشی از بار از دیگر مزایای محصولات طراحی سایت ایران سامانه می باشد.
در نظر گرفتن منافع مالی مشتری و  همچنین محدودیتهای مالی مشتری ، جهت استمرار همکاری رویکرد اصولی ایران سامانه در ارايه خدمات می باشد