چرا ایران سامانه

تیم حرفه ای توسعه

تیم حرفه ای توسعه:
 
تولید محصولات نرم افزاری یک فرایند دانش محور است و بیش از آنکه وابسته به سرمایه گذاری مالی باشد وابسته به سرمایه انسانی است.
کیفیت یک محصول نرم افزاری بسیار تحت تاثیر ماهیت تیم حرفه ای توسعه دهنده آن است فلذا توسعه نرم افزار توسط یک تیم حرفه ای و باتجربه با داشتن ایده های منحصر بفرد که به لحاظ دانش فنی و علمی بروز باشد اهمیت ویژه ای دارد.
جذب و حفظ نیروی انسانی بروش اصولی جهت حفظ توسعه پایدار با قراردادهای بلندمدت ، جهت رشد مستمر ظرفیت تیم فنی ایران سامانه از سیاست های اساسی شرکت جهت توسعه سرمایه انسانی می‌باشد.
انتخاب نیروی انسانی قابل اعتماد جهت حفظ هویت حرفه‌ای تحت هر شرایط از دیگر معیارهای انتخاب و جذب نیروی انسانی است.
در حال حاضر شرکت ایران سامانه ۴۰ نفر نیروی انسانی تمام وقت با قرارداد بلند مدت دارد . همچنین  استخدام مستمر نیروی انسانی جهت توسعه و ارتقاي سرمایه انسانی تیم فنی ایران سامانه علاوه بر توسعه ایده آل نرم افزار در حال حاضر، آینده روشنی را برای محصولات تولید شده ترسیم می کند.